Κέντρο εξυπηρέτησης: 80000600 (χωρίς χρέωση)

Όροι διαγωνισμών

Όροι & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού Instagram – Για κάθε ψωμί Οκτώβριος 2023

1)  Η εταιρεία Α. Ζορπάς & Υιοι ΛΤΔ, με έδρα και κεντρικά γραφεία στη διεύθυνση  Αρμενίας 51, 2006 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια») διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «Για Κάθε Ψωμί» (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός») ως προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης. Η Διοργανώτρια έχει δημιουργήσει επίσημο λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυο Instagram.  Ως εκ τούτου, ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην παραπάνω πλατφόρμα, στην οποία ο κάθε συμμετέχων μπορεί να βρει στη διεύθυνση https://www.instagram.com/zorbascy.

2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαμένουν στην Κύπρο και είναι άνω των 18 ετών, ενώ εξαιρούνται τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς έως δευτέρου βαθμού.  Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Διοργανώτριας.

3) Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την Πέμπτη 12/10/2023 στις 12:30 έως και την Δευτέρα 16/10/2023 στις 23:59μ.μ.

4) Διευκρινίζεται ότι ο διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook/Ιnstagram, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο.

5) Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν θα πρέπει να επισκεφθούν τον διαδικτυακό χώρο www.instagram.com/zorbascy να αναγνωρίσουν τη σχετική δημοσίευση (post) στο Instagram στον τοίχο της σελίδας και να απαντήσουν μέσω σχολίου (comment) κάτω από την συγκεκριμένη δημοσίευση (post) και να κάνουν follow τη σελίδα στο Instagram.

6) Διευκρινίζεται ότι κάθε χρήστης έχει δικαίωμα για μία συμμετοχή (1 σχόλιο). Σε περίπτωση όπου κάποιος χρήστης απαντήσει με σχόλιο (comment) περισσότερες από μία φορά, θα επιλεγεί ως απάντηση στην ερώτηση, η πρώτη χρονικά απάντηση (comment).

7) Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στον Διαγωνισμό εκτός των όσων ορίζονται στο άρθρο 2, είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Facebook/Instagram.  Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού και προσδίδει στη Διοργανώτρια το δικαίωμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων ή νικητών.

8) Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του διαγωνισμού και έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος.  Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.

9) Οι συμμετέχοντες που πληρούν όσα αναφέρονται στα άρθρα 2 και 7 και θα δηλώσουν συμμετοχή με έγκυρο τρόπο («οι Συμμετέχοντες»), θα λάβουν μέρος σε ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των τυχερών. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί ή δεν παραλάβει το δώρο θα το παραλάβει ο αμέσως επόμενος επιλαχών.

10) Θα κληρωθούν συνολικά 10 τυχεροί μέσω του Instagram.  Οι τυχεροί θα αναδειχθούν από ηλεκτρονική κλήρωση, από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και το δώρο θα είναι από ένα ξύλο κοπής Ζορπάς.

11)  Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17/10/2023 στις 10 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας CATALYTICA A.E (Συγγρού 7, Στοά Μαλακοπή, 54 625, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)

12) Τα ονόματα των τυχερών θα ανακοινωθούν στις 17/10/2023 αμέσως μετά την κλήρωση και αφού γίνει ο απαραίτητος έλεγχος για εγκυρότητα των συμμετοχών, μέσω Instagram comment κάτω από το δικό τους comment. Οι τυχεροί θα κληθούν άμεσα να στείλουν τα στοιχεία τους, ώστε να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου του μέσω προσωπικού μηνύματος στην επίσημη σελίδα των Φούρνων Ζορπάς. Το τμήμα μάρκετινγκ της <<Διοργανώτριας>> θα καλέσει τους νικητές για την διευθέτηση του δώρου τους.

13) Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των νικητών όπως αναφέρονται πιο πάνω [ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού.  Τα παραπάνω δεδομένα, θεωρούνται απολύτως αναγκαία και απαραίτητα για την πραγμάτωση του σκοπού για τον οποίο υφίστανται επεξεργασία, ήτοι για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και την παραχώρηση του δώρου στους νικητές του Διαγωνισμού, γι΄αυτό θα τύχουν επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα .

15) Οι Συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους και την υποβολή των προσωπικών τους δεδομένων, αναγνωρίζουν και/ή συμφωνούν και/ή συναινούν όπως η Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς.  Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα.  Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων, μπορεί να γίνεται μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του διαγωνισμού. Θα διαβιβαστούν περαιτέρω από την Διοργανώτρια εταιρία σε αποδέκτες στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης, για την επίτευξη του ως άνω νόμιμου σκοπού (π.χ. στη διαφημιστική εταιρία «CATALYTICA» ). Για τα στοιχεία των αποδεκτών μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Διοργανώτριας στη διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου [email protected]

16) Κάθε συμμετέχων έχει, μεταξύ άλλων, δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 έως 23 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια στη διεύθυνση Αρμενίας 51, 2006 Στρόβολος,  Λευκωσία, είτε σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων  της Διοργανώτριας στη διεύθυνση [email protected], υπεύθυνος δε της επεξεργασίας είναι η Διοργανώτρια.

17) Διευκρινίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τη διοργανώτρια εταιρεία (και όχι το Facebook/Instagram).  Επιπλέον, δεν συλλέγονται περιεχόμενο ή πληροφορίες χρηστών, με αυτοματοποιημένα μέσα (π.χ. προγράμματα συλλογής πληροφοριών, ρομπότ, αράχνες ή scrapers).

18) Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν την και/ή συμφωνούν και/ή συναινούν στην επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν. Δια της παρούσης οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και/ή συμφωνούν και/ή συναινούν στη χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση και διαφημιστική προώθηση του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων του κατά τα ανωτέρω.

19) Τα δώρα των τυχερών είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απονομή του ως άνω δώρου, για λόγους που ανήκουν εκτός της δικής της εύλογης δυνατότητας ελέγχου.

20) Οι τυχεροί θα ενημερωθούν για την παραλαβή του δώρου τους, από τη Διοργανώτρια , στα στοιχεία επικοινωνίας που θα δηλώσουν. Η διευθέτηση του δώρου για κάθε νικητή θα γίνει με ευθύνη και έξοδα της διοργανώτριας μέχρι τις 18/10/2023.

21) Σε περίπτωση που κάποιος εκ των τυχερών που θα κληρωθούν κατά τα ανωτέρω δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και χρόνο που θα του έχει ζητηθεί μέσω της σχετικής ειδοποίησης (βλέπε παραπάνω), αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο του για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα μεγαλύτερο της 1 ημέρας από την ημερομηνία της κλήρωσης μέσω της οποίας αναδείχθηκε ή τυχόν άλλο διάστημα που θα του έχει επικοινωνηθεί ή αν η συμμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα, τότε αυτομάτως και οριστικά χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου.

22) H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία.  Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με διατάξεις της δημοσίας τάξεως ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.

24) Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναστείλει προσωρινά την παρούσα διοργάνωση σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής της.

25) Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου.  Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί, και/ή ζημία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή/και την χρήση του Δώρου καθώς επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως και για οποιοδήποτε άλλο λόγο και αιτία.  Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απονομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

26) Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.  Η αποδοχή των Όρων του παρόντος Διαγωνισμού συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του Συμμετέχοντος έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.

27) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται (α) την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού (παρόντων όρων) και προϋποθέσεων αρχικών και συμπληρωματικών ή τροποποιητικών, επιφυλασσόμενης της εταιρίας να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τους όρους οποτεδήποτε και (β) την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας, στο μέτρο που αυτό προβλέπεται ή προκύπτει από τους παρόντες όρους.

28) Όλοι οι όροι του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.zorbas.com.cy.  Οι Συμμετέχοντες που επιθυμούν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο της Διοργανώτριας στο τηλ. 80000600

29) Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό, τους παρόντες όρους και τις κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα αρμόδια Δικαστήρια της Κύπρου και θα εφαρμόζεται για αυτή το Κυπριακό Δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση δε, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι τόσο της Διοργανώτριας, όσο και των συνεργαζόμενων για τη πραγμάτωση του σκοπού του διαγωνισμού φυσικών ή/ και νομικών προσώπων.

Έχω διαβάσει τους πιο πάνω Όρους & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού με τους οποίους συμφωνώ και δίνω τη συγκατάθεση  μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων κατά τον τρόπο που περιγράφεται στους Όρους & προϋποθέσεις Διαγωνισμού.

Όροι & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού Website – Mοιράσου καλοκαίρι 2023

1)  Η εταιρεία Α. Ζορπάς & Υιοι ΛΤΔ, με έδρα και κεντρικά γραφεία στη διεύθυνση  Αρμενίας 51, 2006 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια») διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «Μοιράσου Καλοκαίρι» (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός») ως προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης. Η Διοργανώτρια έχει δημιουργήσει ιστοσελίδα που περιέχει το διαγωνισμό-κουιζ.  Ως εκ τούτου, ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην παραπάνω ιστοσελίδα, στην οποία ο κάθε συμμετέχων μπορεί να βρει στη διεύθυνση  https://www.zorbas.com.cy/moirasou-kalokairi/

2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαμένουν στην Κύπρο και είναι άνω των 18 ετών, ενώ εξαιρούνται τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς έως δευτέρου βαθμού.  Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Διοργανώτριας.

3) Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την Τρίτη 01/08/2023 στις 15:00 έως και την Πέμπτη 10/08/2023 στις 23:59μ.μ.

4) Διευκρινίζεται ότι ο διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook/Ιnstagram, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο.

5) Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν θα πρέπει να επισκεφθούν τον διαδικτυακό χώρο https://www.zorbas.com.cy/moirasou-kalokairi/ να λάβουν μέρος στο κουίζ ερωτήσεων και να συμπληρώσουν το κινητό τους τηλέφωνο.

7) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού και προσδίδει στη Διοργανώτρια το δικαίωμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων ή νικητών.

8) Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του διαγωνισμού και έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος.  Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.

9) Οι συμμετέχοντες που πληρούν όσα αναφέρονται στα άρθρα 2 και 7 και θα δηλώσουν συμμετοχή με έγκυρο τρόπο («οι Συμμετέχοντες»), θα λάβουν μέρος σε ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των τυχερών. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί ή δεν παραλάβει το δώρο θα το παραλάβει ο αμέσως επόμενος επιλαχών.

10) Θα υπάρξουν συνολικά 30 τυχεροί, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  • Ο χρήστης απαντάει στο quiz
  • Πατώντας στο link συμπληρώνει το κινητό του τηλέφωνο
  • Στην ενότητα δώρα, εμφανίζεται ένα «ξυστό» το οποίο ο χρήστης θα πρέπει να «ξύσει» για να δει αν κέρδισε.
  • το δώρο και οι όροι εξαργύρωσης εμφανίζονται στην ενότητα δώρα
  • O κάθε χρήστης μπορεί να λάβει μέρος 1 φορά. Για να διεκδικήσει το δώρο του θα πρέπει να είναι μέλος του My bakery/να έχει κατεβάσει το app. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και χρήστες που δεν είναι μέλη του My bakery, οι οποίοι θα μπορούν να διεκδικήσουν κάποιο από τα δώρα μόνο αν κατεβάζοντας την εφαρμογή μέχρι 10/8 που λήγει ο διαγωνισμός.

Aπό τους 30 τυχερούς νικητές, οι 10 νικητές θα κερδίσουν voucher αξίας 20€, άλλοι 10 νικητές θα κερδίσουν ένα φρεσκοστυμμένο χυμό ΖΟΡΠΑΣ και οι υπόλοιποι 10 νικητές θα κερδίσουν από μισό κιλό παγωτίνια, μέσω του my bakery app.

11) Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των νικητών όπως αναφέρονται πιο πάνω [ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού.  Τα παραπάνω δεδομένα, θεωρούνται απολύτως αναγκαία και απαραίτητα για την πραγμάτωση του σκοπού για τον οποίο υφίστανται επεξεργασία, ήτοι για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και την παραχώρηση του δώρου στους νικητές του Διαγωνισμού, γι΄αυτό θα τύχουν επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα .

12) Οι Συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους και την υποβολή των προσωπικών τους δεδομένων, αναγνωρίζουν και/ή συμφωνούν και/ή συναινούν όπως η Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς.  Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα.  Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων, μπορεί να γίνεται μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του διαγωνισμού.Για τα στοιχεία των αποδεκτών μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Διοργανώτριας στη διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου [email protected]

13) Κάθε συμμετέχων έχει, μεταξύ άλλων, δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 έως 23 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια στη διεύθυνση Αρμενίας 51, 2006 Στρόβολος,  Λευκωσία, είτε σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων  της Διοργανώτριας στη διεύθυνση [email protected], υπεύθυνος δε της επεξεργασίας είναι η Διοργανώτρια.

14) Διευκρινίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τη διοργανώτρια εταιρεία (και όχι το Facebook/Instagram).  Επιπλέον, δεν συλλέγονται περιεχόμενο ή πληροφορίες χρηστών, με αυτοματοποιημένα μέσα (π.χ. προγράμματα συλλογής πληροφοριών, ρομπότ, αράχνες ή scrapers).

15) Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν την και/ή συμφωνούν και/ή συναινούν στην επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν. Δια της παρούσης οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και/ή συμφωνούν και/ή συναινούν στη χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση και διαφημιστική προώθηση του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων του κατά τα ανωτέρω.

16) Τα δώρα των τυχερών είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απονομή του ως άνω δώρου, για λόγους που ανήκουν εκτός της δικής της εύλογης δυνατότητας ελέγχου.

17) H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία.  Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με διατάξεις της δημοσίας τάξεως ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.

18) Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναστείλει προσωρινά την παρούσα διοργάνωση σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής της.

19) Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου.  Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί, και/ή ζημία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή/και την χρήση του Δώρου καθώς επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως και για οποιοδήποτε άλλο λόγο και αιτία.  Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απονομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

20) Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.  Η αποδοχή των Όρων του παρόντος Διαγωνισμού συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του Συμμετέχοντος έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.

21) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται (α) την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού (παρόντων όρων) και προϋποθέσεων αρχικών και συμπληρωματικών ή τροποποιητικών, επιφυλασσόμενης της εταιρίας να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τους όρους οποτεδήποτε και (β) την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας, στο μέτρο που αυτό προβλέπεται ή προκύπτει από τους παρόντες όρους.

22) Όλοι οι όροι του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.zorbas.com.cy.  Οι Συμμετέχοντες που επιθυμούν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο της Διοργανώτριας στο τηλ. 80000600

23) Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό, τους παρόντες όρους και τις κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα αρμόδια Δικαστήρια της Κύπρου και θα εφαρμόζεται για αυτή το Κυπριακό Δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση δε, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι τόσο της Διοργανώτριας, όσο και των συνεργαζόμενων για τη πραγμάτωση του σκοπού του διαγωνισμού φυσικών ή/ και νομικών προσώπων.

Έχω διαβάσει τους πιο πάνω Όρους & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού με τους οποίους συμφωνώ και δίνω τη συγκατάθεση  μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων κατά τον τρόπο που περιγράφεται στους Όρους & προϋποθέσεις Διαγωνισμού.

Όροι & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού Website – Υπάρχει σε Κάθε Ευχή Δεκέμβριος 2023

1)  Η εταιρεία Α. Ζορπάς & Υιοι ΛΤΔ, με έδρα και κεντρικά γραφεία στη διεύθυνση  Αρμενίας 51, 2006 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια») διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «Υπάρχει σε Κάθε Ευχή» (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός») ως προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης. Η Διοργανώτρια έχει δημιουργήσει επίσημη χριστουγεννιάτικη landing page.  Ως εκ τούτου, ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην παραπάνω ιστοσελίδα, στην οποία ο κάθε συμμετέχων μπορεί να βρει στη διεύθυνση https://www.zorbas.com.cy/yparxei-se-kathe-eyxi/.

2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαμένουν στην Κύπρο και είναι άνω των 18 ετών, ενώ εξαιρούνται τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς έως δευτέρου βαθμού.  Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Διοργανώτριας.3) Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από τη Δευτέρα 11/12/2023 στις 11:00 έως και την Τρίτη 02/01/2024 στις 23:59μ.μ.

4) Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν θα πρέπει να επισκεφθούν τον διαδικτυακό χώρο https://www.zorbas.com.cy/yparxei-se-kathe-eyxi/ και να συμπληρώσουν τη φόρμα που θα βρουν με τη χριστουγεννιάτικη ευχή και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email).

5) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού και προσδίδει στη Διοργανώτρια το δικαίωμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων ή νικητών.

6) Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του διαγωνισμού και έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος.  Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.

7) Οι συμμετέχοντες που πληρούν όσα αναφέρονται στα άρθρα 2 και 7 και θα δηλώσουν συμμετοχή με έγκυρο τρόπο («οι Συμμετέχοντες»), θα λάβουν μέρος σε ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των τυχερών. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί ή δεν παραλάβει το δώρο θα το παραλάβει ο αμέσως επόμενος επιλαχών.

8) Θα κληρωθούν συνολικά 10 τυχεροί.  Οι τυχεροί θα αναδειχθούν από ηλεκτρονική κλήρωση, από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Τρεις (3) από αυτούς θα κερδίσουν my bakery cashback αξίας 100€ και εφτά (7) από αυτούς, my bakery cashback αξίας 20€.

9)  Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 03/01/2024 στις 11 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας CATALYTICA A.E (Συγγρού 7, Στοά Μαλακοπή, 54 625, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)

10) Τα ονόματα των τυχερών θα ανακοινωθούν στις 03/01/2024 αμέσως μετά την κλήρωση, με comment στο αντίστοιχο post επικοινωνίας του διαγωνισμού στην επίσημη σελίδα των Φούρνων Ζορπάς στο Instagram (https://www.instagram.com/zorbascy/). Το τμήμα μάρκετινγκ της <<Διοργανώτριας>> θα καλέσει τους νικητές στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν συμπληρώσει στη φόρμα της ιστοσελίδας για την διευθέτηση του δώρου τους.

11) Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των νικητών όπως αναφέρονται πιο πάνω [ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού.  Τα παραπάνω δεδομένα, θεωρούνται απολύτως αναγκαία και απαραίτητα για την πραγμάτωση του σκοπού για τον οποίο υφίστανται επεξεργασία, ήτοι για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και την παραχώρηση του δώρου στους νικητές του Διαγωνισμού, γι΄αυτό θα τύχουν επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα .

12) Οι Συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους και την υποβολή των προσωπικών τους δεδομένων, αναγνωρίζουν και/ή συμφωνούν και/ή συναινούν όπως η Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς.  Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα.  Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων, μπορεί να γίνεται μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του διαγωνισμού. Θα διαβιβαστούν περαιτέρω από την Διοργανώτρια εταιρία σε αποδέκτες στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης, για την επίτευξη του ως άνω νόμιμου σκοπού (π.χ. στη διαφημιστική εταιρία «CATALYTICA» ). Για τα στοιχεία των αποδεκτών μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Διοργανώτριας στη διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου [email protected]

13) Κάθε συμμετέχων έχει, μεταξύ άλλων, δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 έως 23 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια στη διεύθυνση Αρμενίας 51, 2006 Στρόβολος,  Λευκωσία, είτε σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων  της Διοργανώτριας στη διεύθυνση [email protected], υπεύθυνος δε της επεξεργασίας είναι η Διοργανώτρια.

14) Διευκρινίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τη διοργανώτρια εταιρεία (και όχι το Facebook/Instagram).  Επιπλέον, δεν συλλέγονται περιεχόμενο ή πληροφορίες χρηστών, με αυτοματοποιημένα μέσα (π.χ. προγράμματα συλλογής πληροφοριών, ρομπότ, αράχνες ή scrapers).

15) Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν την και/ή συμφωνούν και/ή συναινούν στην επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν. Δια της παρούσης οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και/ή συμφωνούν και/ή συναινούν στη χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση και διαφημιστική προώθηση του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων του κατά τα ανωτέρω.

16) Τα δώρα των τυχερών είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απονομή του ως άνω δώρου, για λόγους που ανήκουν εκτός της δικής της εύλογης δυνατότητας ελέγχου.

17) Οι τυχεροί θα ενημερωθούν για την παραλαβή του δώρου τους, από τη Διοργανώτρια , στα στοιχεία επικοινωνίας που θα δηλώσουν. Η διευθέτηση του δώρου για κάθε νικητή θα γίνει με ευθύνη και έξοδα της διοργανώτριας μέχρι 03/01/2024.

18) Σε περίπτωση που κάποιος εκ των τυχερών που θα κληρωθούν κατά τα ανωτέρω δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και χρόνο που θα του έχει ζητηθεί μέσω της σχετικής ειδοποίησης (βλέπε παραπάνω), αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο του για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα μεγαλύτερο της 1 ημέρας από την ημερομηνία της κλήρωσης μέσω της οποίας αναδείχθηκε ή τυχόν άλλο διάστημα που θα του έχει επικοινωνηθεί ή αν η συμμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα, τότε αυτομάτως και οριστικά χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου.

19) H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία.  Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με διατάξεις της δημοσίας τάξεως ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.

20) Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναστείλει προσωρινά την παρούσα διοργάνωση σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής της.

21) Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου.  Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί, και/ή ζημία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή/και την χρήση του Δώρου καθώς επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως και για οποιοδήποτε άλλο λόγο και αιτία.  Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απονομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

22) Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.  Η αποδοχή των Όρων του παρόντος Διαγωνισμού συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του Συμμετέχοντος έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.

23) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται (α) την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού (παρόντων όρων) και προϋποθέσεων αρχικών και συμπληρωματικών ή τροποποιητικών, επιφυλασσόμενης της εταιρίας να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τους όρους οποτεδήποτε και (β) την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας, στο μέτρο που αυτό προβλέπεται ή προκύπτει από τους παρόντες όρους.

24) Όλοι οι όροι του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.zorbas.com.cy.  Οι Συμμετέχοντες που επιθυμούν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο της Διοργανώτριας στο τηλ. 80000600

25) Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό, τους παρόντες όρους και τις κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα αρμόδια Δικαστήρια της Κύπρου και θα εφαρμόζεται για αυτή το Κυπριακό Δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση δε, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι τόσο της Διοργανώτριας, όσο και των συνεργαζόμενων για τη πραγμάτωση του σκοπού του διαγωνισμού φυσικών ή/ και νομικών προσώπων.

Έχω διαβάσει τους πιο πάνω Όρους & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού με τους οποίους συμφωνώ και δίνω τη συγκατάθεση  μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων κατά τον τρόπο που περιγράφεται στους Όρους & προϋποθέσεις Διαγωνισμού .

Όροι & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού Instagram – Μοιράσου την αγάπη 2024

1) Η εταιρεία Α. Ζορπάς & Υιοι ΛΤΔ, με έδρα και κεντρικά γραφεία στη διεύθυνση Αρμενίας 51, 2006 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια») διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «Μοιράσου την αγάπη» (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός») ως προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης. Η Διοργανώτρια έχει δημιουργήσει επίσημο λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυο Instagram. Ως εκ τούτου, ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην παραπάνω πλατφόρμα, στην οποία ο κάθε συμμετέχων μπορεί να βρει στη διεύθυνση https://www.instagram.com/zorbascy.

2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαμένουν στην Κύπρο και είναι άνω των 18 ετών, ενώ εξαιρούνται τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς έως δευτέρου βαθμού. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Διοργανώτριας.

3) Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την Πέμπτη 08/02/2024 στις 11:00 έως και τη Δευτέρα 12/02/2024 στις 23:59μ.μ.

4) Διευκρινίζεται ότι ο διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook/Ιnstagram, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο.

5) Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν θα πρέπει να επισκεφθούν τον διαδικτυακό χώρο www.instagram.com/zorbascy να αναγνωρίσουν τη σχετική δημοσίευση (post) και να απαντήσουν μέσω σχολίου (comment) κάτω από την συγκεκριμένη δημοσίευση (post), να κάνουν tag έναν ακόμα χρήστη και να κοινοποιήσουν σε story το post.

6) Διευκρινίζεται ότι κάθε χρήστης έχει δικαίωμα για μία συμμετοχή (1 σχόλιο). Σε περίπτωση όπου κάποιος χρήστης απαντήσει με σχόλιο (comment) περισσότερες από μία φορά, θα επιλεγεί ως απάντηση στην ερώτηση, η πρώτη χρονικά απάντηση (comment).

7) Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στον Διαγωνισμό εκτός των όσων ορίζονται στο άρθρο 2, είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Facebook/Instagram. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού και προσδίδει στη Διοργανώτρια το δικαίωμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων ή νικητών.

8) Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του διαγωνισμού και έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.

9) Οι συμμετέχοντες που πληρούν όσα αναφέρονται στα άρθρα 2 και 7 και θα δηλώσουν συμμετοχή με έγκυρο τρόπο («οι Συμμετέχοντες»), θα λάβουν μέρος σε ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των τυχερών. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί ή δεν παραλάβει το δώρο θα το παραλάβει ο αμέσως επόμενος επιλαχών.

10) Θα κληρωθούν συνολικά 5 τυχεροί μέσω του Instagram. Οι τυχεροί θα αναδειχθούν από ηλεκτρονική κλήρωση, από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και το δώρο θα είναι voucher αξίας 20 ευρώ, το οποίο πιστώνεται στον λογαριασμό My Bakery των επιλαχόντων.

11) Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13/02/2024 στις 10 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας CATALYTICA A.E (Συγγρού 7, Στοά Μαλακοπή, 54 625, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)

12) Τα ονόματα των τυχερών θα ανακοινωθούν στις 13/02/2024 αμέσως μετά την κλήρωση και αφού γίνει ο απαραίτητος έλεγχος για εγκυρότητα των συμμετοχών, μέσω Instagram comment κάτω από το δικό τους comment. Οι τυχεροί θα κληθούν άμεσα να στείλουν τα στοιχεία τους, ώστε να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου τους μέσω προσωπικού μηνύματος στην επίσημη σελίδα των Φούρνων Ζορπάς. Το τμήμα μάρκετινγκ της <<Διοργανώτριας>> θα καλέσει τους νικητές για την διευθέτηση του δώρου τους.

13) Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των νικητών όπως αναφέρονται πιο πάνω [ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα παραπάνω δεδομένα, θεωρούνται απολύτως αναγκαία και απαραίτητα για την πραγμάτωση του σκοπού για τον οποίο υφίστανται επεξεργασία, ήτοι για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και την παραχώρηση του δώρου στους νικητές του Διαγωνισμού, γι΄αυτό θα τύχουν επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα.

14) Οι Συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους και την υποβολή των προσωπικών τους δεδομένων, αναγνωρίζουν και/ή συμφωνούν και/ή συναινούν όπως η Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων, μπορεί να γίνεται μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του διαγωνισμού. Θα διαβιβαστούν περαιτέρω από την Διοργανώτρια εταιρία σε αποδέκτες στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης, για την επίτευξη του ως άνω νόμιμου σκοπού (π.χ. στη διαφημιστική εταιρία «CATALYTICA» ). Για τα στοιχεία των αποδεκτών μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Διοργανώτριας στη διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου [email protected]

15) Κάθε συμμετέχων έχει, μεταξύ άλλων, δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 έως 23 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια στη διεύθυνση Αρμενίας 51, 2006 Στρόβολος, Λευκωσία, είτε σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Διοργανώτριας στη διεύθυνση [email protected], υπεύθυνος δε της επεξεργασίας είναι η Διοργανώτρια.

16) Διευκρινίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τη διοργανώτρια εταιρεία (και όχι το Facebook/Instagram). Επιπλέον, δεν συλλέγονται περιεχόμενο ή πληροφορίες χρηστών, με αυτοματοποιημένα μέσα (π.χ. προγράμματα συλλογής πληροφοριών, ρομπότ, αράχνες ή scrapers).

17) Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν την και/ή συμφωνούν και/ή συναινούν στην επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν. Δια της παρούσης οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και/ή συμφωνούν και/ή συναινούν στη χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση και διαφημιστική προώθηση του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων του κατά τα ανωτέρω.

18) Τα δώρα των τυχερών είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απονομή του ως άνω δώρου, για λόγους που ανήκουν εκτός της δικής της εύλογης δυνατότητας ελέγχου.

19) Οι τυχεροί θα ενημερωθούν για την πίστωση του δώρου τους, από τη Διοργανώτρια , στα στοιχεία επικοινωνίας που θα δηλώσουν.

20) Σε περίπτωση που κάποιος εκ των τυχερών που θα κληρωθούν κατά τα ανωτέρω δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και χρόνο που θα του έχει ζητηθεί μέσω της σχετικής ειδοποίησης (βλέπε παραπάνω), αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο του για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα μεγαλύτερο της 1 ημέρας από την ημερομηνία της κλήρωσης μέσω της οποίας αναδείχθηκε ή τυχόν άλλο διάστημα που θα του έχει επικοινωνηθεί ή αν η συμμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα, τότε αυτομάτως και οριστικά χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου.

21) H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με διατάξεις της δημοσίας τάξεως ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.

22) Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναστείλει προσωρινά την παρούσα διοργάνωση σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής της.

23) Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί, και/ή ζημία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή/και την χρήση του Δώρου καθώς επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως και για οποιοδήποτε άλλο λόγο και αιτία. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απονομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

24) Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Η αποδοχή των Όρων του παρόντος Διαγωνισμού συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του Συμμετέχοντος έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.

25) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται (α) την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού (παρόντων όρων) και προϋποθέσεων αρχικών και συμπληρωματικών ή τροποποιητικών, επιφυλασσόμενης της εταιρίας να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τους όρους οποτεδήποτε και (β) την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας, στο μέτρο που αυτό προβλέπεται ή προκύπτει από τους παρόντες όρους.

26) Όλοι οι όροι του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.zorbas.com.cy. Οι Συμμετέχοντες που επιθυμούν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο της Διοργανώτριας στο τηλ. 80000600

27) Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό, τους παρόντες όρους και τις κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα αρμόδια Δικαστήρια της Κύπρου και θα εφαρμόζεται για αυτή το Κυπριακό Δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση δε, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι τόσο της Διοργανώτριας, όσο και των συνεργαζόμενων για τη πραγμάτωση του σκοπού του διαγωνισμού φυσικών ή/ και νομικών προσώπων.

Έχω διαβάσει τους πιο πάνω Όρους & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού με τους οποίους συμφωνώ και δίνω τη συγκατάθεση μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων κατά τον τρόπο που περιγράφεται στους Όρους & προϋποθέσεις Διαγωνισμού .

Όροι & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού Instagram – Περισσότερο Πάσχα Απρίλιος 2024

1)  Η εταιρεία Α. Ζορπάς & Υιοι ΛΤΔ, με έδρα και κεντρικά γραφεία στη διεύθυνση  Αρμενίας 51, 2006 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια») διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «Περισσότερο Πάσχα» (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός») ως προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης. Η Διοργανώτρια έχει δημιουργήσει επίσημο λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυο Instagram.  Ως εκ τούτου, ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην παραπάνω πλατφόρμα, στην οποία ο κάθε συμμετέχων μπορεί να βρει στη διεύθυνση  https://www.instagram.com/zorbascy.

2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαμένουν στην Κύπρο και είναι άνω των 18 ετών, ενώ εξαιρούνται τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς έως δευτέρου βαθμού.  Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Διοργανώτριας.

3) Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από τη Δευτέρα 22/04/2024 στις 11:00 έως και τη Δευτέρα 29/04/2024 στις 23:59μ.μ.

4) Διευκρινίζεται ότι ο διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook/Ιnstagram, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο.

5) Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν θα πρέπει να επισκεφθούν τον διαδικτυακό χώρο www.instagram.com/zorbascy, να κάνουν follow στη σελίδα www.instagram.com/zorbascy, αν δεν την ακολουθούν ήδη, like στη σχετική δημοσίευση και να αφήσουν σχόλιο σχετικά με το τι απολαμβάνουν περισσότερο το Πάσχα.

7) Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στον Διαγωνισμό εκτός των όσων ορίζονται στο άρθρο 2, είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Instagram.  Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού και προσδίδει στη Διοργανώτρια το δικαίωμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων ή νικητών.

8) Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του διαγωνισμού και έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος.  Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.

9) Οι συμμετέχοντες που πληρούν όσα αναφέρονται στα άρθρα 2 και 7 και θα δηλώσουν συμμετοχή με έγκυρο τρόπο («οι Συμμετέχοντες»), θα λάβουν μέρος σε ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των τυχερών. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί ή δεν παραλάβει το δώρο θα το παραλάβει ο αμέσως επόμενος επιλαχών.

10) Θα κληρωθούν συνολικά 10 τυχεροί μέσω του Instagram.  Οι τυχεροί θα αναδειχθούν από ηλεκτρονική κλήρωση, από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και το δώρο θα είναι πασχαλινά προϊόντα Ζορπάς αξίας 20€, για αγορές σε μία απόδειξη.

11)  Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30/04/2024 στις 11 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας CATALYTICA A.E (Συγγρού 7, Στοά Μαλακοπή, 54 625, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)

12) Τα ονόματα των τυχερών θα ανακοινωθούν στις 30/04/2024 αμέσως μετά την κλήρωση και αφού γίνει ο απαραίτητος έλεγχος για εγκυρότητα των συμμετοχών, μέσω απάντησης στο comment τους στο instagram. Οι τυχεροί θα κληθούν άμεσα να στείλουν τα στοιχεία τους, ώστε να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου του μέσω προσωπικού μηνύματος στην επίσημη σελίδα των Φούρνων Ζορπάς. Το τμήμα μάρκετινγκ της <<Διοργανώτριας>> θα καλέσει τους νικητές για την διευθέτηση του δώρου τους.

13) Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των νικητών όπως αναφέρονται πιο πάνω [ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου], τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού.  Τα παραπάνω δεδομένα, θεωρούνται απολύτως αναγκαία και απαραίτητα για την πραγμάτωση του σκοπού για τον οποίο υφίστανται επεξεργασία, ήτοι για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και την παραχώρηση του δώρου στους νικητές του Διαγωνισμού, γι΄αυτό θα τύχουν επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα .

14) Οι Συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους και την υποβολή των προσωπικών τους δεδομένων, αναγνωρίζουν και/ή συμφωνούν και/ή συναινούν όπως η Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς.  Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα.  Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων, μπορεί να γίνεται μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του διαγωνισμού. Θα διαβιβαστούν περαιτέρω από την Διοργανώτρια εταιρία σε αποδέκτες στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης, για την επίτευξη του ως άνω νόμιμου σκοπού (π.χ. στη διαφημιστική εταιρία «CATALYTICA» ). Για τα στοιχεία των αποδεκτών μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Διοργανώτριας στη διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου [email protected]

15) Κάθε συμμετέχων έχει, μεταξύ άλλων, δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 έως 23 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια στη διεύθυνση Αρμενίας 51, 2006 Στρόβολος,  Λευκωσία, είτε σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων  της Διοργανώτριας στη διεύθυνση [email protected], υπεύθυνος δε της επεξεργασίας είναι η Διοργανώτρια.

16) Διευκρινίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τη διοργανώτρια εταιρεία (και όχι το Facebook/Instagram).  Επιπλέον, δεν συλλέγονται περιεχόμενο ή πληροφορίες χρηστών, με αυτοματοποιημένα μέσα (π.χ. προγράμματα συλλογής πληροφοριών, ρομπότ, αράχνες ή scrapers).

17) Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν  και/ή συμφωνούν και/ή συναινούν στην επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν. Δια της παρούσης οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και/ή συμφωνούν και/ή συναινούν στη χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση και διαφημιστική προώθηση του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων του κατά τα ανωτέρω.

18) Τα δώρα των τυχερών είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απονομή του ως άνω δώρου, για λόγους που ανήκουν εκτός της δικής της εύλογης δυνατότητας ελέγχου.

19) Οι τυχεροί θα ενημερωθούν για την παραλαβή του δώρου τους, από τη Διοργανώτρια , στα στοιχεία επικοινωνίας που θα δηλώσουν. Η διευθέτηση του δώρου για κάθε νικητή θα γίνει με ευθύνη και έξοδα της διοργανώτριας μέχρι 30/04/2024. Η εξαργύρωση των δώρων μπορεί να γίνει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

20) Σε περίπτωση που κάποιος εκ των τυχερών που θα κληρωθούν κατά τα ανωτέρω δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και χρόνο που θα του έχει ζητηθεί μέσω της σχετικής ειδοποίησης (βλέπε παραπάνω), αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο του για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα μεγαλύτερο της 1 ημέρας από την ημερομηνία της κλήρωσης μέσω της οποίας αναδείχθηκε ή τυχόν άλλο διάστημα που θα του έχει επικοινωνηθεί ή αν η συμμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα, τότε αυτομάτως και οριστικά χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου.

21) H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία.  Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με διατάξεις της δημοσίας τάξεως ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.

22) Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναστείλει προσωρινά την παρούσα διοργάνωση σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής της.

23) Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου.  Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί, και/ή ζημία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή/και την χρήση του Δώρου καθώς επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως και για οποιοδήποτε άλλο λόγο και αιτία.  Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απονομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

24) Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.  Η αποδοχή των Όρων του παρόντος Διαγωνισμού συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του Συμμετέχοντος έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.

25) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται (α) την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού (παρόντων όρων) και προϋποθέσεων αρχικών και συμπληρωματικών ή τροποποιητικών, επιφυλασσόμενης της εταιρίας να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τους όρους οποτεδήποτε και (β) την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας, στο μέτρο που αυτό προβλέπεται ή προκύπτει από τους παρόντες όρους.

26) Όλοι οι όροι του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.zorbas.com.cy.  Οι Συμμετέχοντες που επιθυμούν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο της Διοργανώτριας στο τηλ. 80000600.

27) Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό, τους παρόντες όρους και τις κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα αρμόδια Δικαστήρια της Κύπρου και θα εφαρμόζεται για αυτή το Κυπριακό Δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση δε, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι τόσο της Διοργανώτριας, όσο και των συνεργαζόμενων για τη πραγμάτωση του σκοπού του διαγωνισμού φυσικών ή/ και νομικών προσώπων.

Έχω διαβάσει τους πιο πάνω Όρους & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού με τους οποίους συμφωνώ και δίνω τη συγκατάθεση  μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων κατά τον τρόπο που περιγράφεται στους Όρους & προϋποθέσεις Διαγωνισμού.

Όροι & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού Instagram – Καλοκαιρινός Διαγωνισμός 2024

1)  Η εταιρεία Α. Ζορπάς & Υιοι ΛΤΔ, με έδρα και κεντρικά γραφεία στη διεύθυνση  Αρμενίας 51, 2006 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια») διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2024» (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός») ως προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης. Η Διοργανώτρια έχει δημιουργήσει επίσημο λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυο Instagram.  Ως εκ τούτου, ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην παραπάνω πλατφόρμα, στην οποία ο κάθε συμμετέχων μπορεί να βρει στη διεύθυνση  https://www.instagram.com/zorbascy.

2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαμένουν στην Κύπρο και είναι άνω των 18 ετών, ενώ εξαιρούνται τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς έως δευτέρου βαθμού.  Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Διοργανώτριας.

3) Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από τη Πέμπτη 27/06/2024 στις 11:00 π.μ. έως και την Κυριακή 07/07/2024 στις 23:59μ.μ.

4) Διευκρινίζεται ότι ο διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook/Ιnstagram, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο.

5) Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν θα πρέπει να επισκεφθούν τον διαδικτυακό χώρο www.instagram.com/zorbascy, να κάνουν follow στη σελίδα www.instagram.com/zorbascy, αν δεν την ακολουθούν ήδη, like στη σχετική δημοσίευση και να αφήσουν σχόλιο σχετικά με τα άτομα με τα οποία επιθυμούν να απολαύσουν το δώρο του διαγωνισμού.

6) Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στον Διαγωνισμό εκτός των όσων ορίζονται στο άρθρο 2, είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Instagram.  Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού και προσδίδει στη Διοργανώτρια το δικαίωμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων ή νικητών.

7) Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του διαγωνισμού και έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος.  Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.

8) Οι συμμετέχοντες που πληρούν όσα αναφέρονται στα άρθρα 2 και 7 και θα δηλώσουν συμμετοχή με έγκυρο τρόπο («οι Συμμετέχοντες»), θα λάβουν μέρος σε ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των τυχερών. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί ή δεν παραλάβει το δώρο θα το παραλάβει ο αμέσως επόμενος επιλαχών.

9) Θα κληρωθούν συνολικά 10 τυχεροί μέσω του Instagram.  Οι τυχεροί θα αναδειχθούν από ηλεκτρονική κλήρωση, από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Το δώρο θα είναι μία ψησταριά για τον πρώτο νικητή, από μία polaroid για τους δύο επόμενους και 7 vouchers αξίας 20€ για τους υπόλοιπους, για αγορές προϊόντων Ζορπάς σε μία απόδειξη.

10)  Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 08/07/2024 στις 11 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας CATALYTICA A.E (Συγγρού 7, Στοά Μαλακοπή, 54 625, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)

11) Τα ονόματα των τυχερών θα ανακοινωθούν στις 08/07/2024 αμέσως μετά την κλήρωση και αφού γίνει ο απαραίτητος έλεγχος για εγκυρότητα των συμμετοχών, μέσω απάντησης στο comment τους στο instagram. Οι τυχεροί θα κληθούν άμεσα να στείλουν τα στοιχεία τους, ώστε να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου του μέσω προσωπικού μηνύματος στην επίσημη σελίδα των Φούρνων Ζορπάς. Το τμήμα μάρκετινγκ της <<Διοργανώτριας>> θα καλέσει τους νικητές για την διευθέτηση του δώρου τους.

12) Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των νικητών όπως αναφέρονται πιο πάνω [ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου], τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού.  Τα παραπάνω δεδομένα, θεωρούνται απολύτως αναγκαία και απαραίτητα για την πραγμάτωση του σκοπού για τον οποίο υφίστανται επεξεργασία, ήτοι για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και την παραχώρηση του δώρου στους νικητές του Διαγωνισμού, γι΄αυτό θα τύχουν επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα .

13) Οι Συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους και την υποβολή των προσωπικών τους δεδομένων, αναγνωρίζουν και/ή συμφωνούν και/ή συναινούν όπως η Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς.  Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα.  Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων, μπορεί να γίνεται μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του διαγωνισμού. Θα διαβιβαστούν περαιτέρω από την Διοργανώτρια εταιρία σε αποδέκτες στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης, για την επίτευξη του ως άνω νόμιμου σκοπού (π.χ. στη διαφημιστική εταιρία «CATALYTICA» ). Για τα στοιχεία των αποδεκτών μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Διοργανώτριας στη διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου [email protected]

14) Κάθε συμμετέχων έχει, μεταξύ άλλων, δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 έως 23 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια στη διεύθυνση Αρμενίας 51, 2006 Στρόβολος,  Λευκωσία, είτε σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων  της Διοργανώτριας στη διεύθυνση [email protected], υπεύθυνος δε της επεξεργασίας είναι η Διοργανώτρια.

15) Διευκρινίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τη διοργανώτρια εταιρεία (και όχι το Facebook/Instagram).  Επιπλέον, δεν συλλέγονται περιεχόμενο ή πληροφορίες χρηστών, με αυτοματοποιημένα μέσα (π.χ. προγράμματα συλλογής πληροφοριών, ρομπότ, αράχνες ή scrapers).

16) Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν  και/ή συμφωνούν και/ή συναινούν στην επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν. Δια της παρούσης οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και/ή συμφωνούν και/ή συναινούν στη χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση και διαφημιστική προώθηση του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων του κατά τα ανωτέρω.

17) Τα δώρα των τυχερών είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απονομή του ως άνω δώρου, για λόγους που ανήκουν εκτός της δικής της εύλογης δυνατότητας ελέγχου.

18) Οι τυχεροί θα ενημερωθούν για την παραλαβή του δώρου τους, από τη Διοργανώτρια , στα στοιχεία επικοινωνίας που θα δηλώσουν. Η διευθέτηση του δώρου για κάθε νικητή θα γίνει με ευθύνη και έξοδα της διοργανώτριας μέχρι τις 09/07/2024. Η εξαργύρωση των δώρων μπορεί να γίνει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

19) Σε περίπτωση που κάποιος εκ των τυχερών που θα κληρωθούν κατά τα ανωτέρω δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και χρόνο που θα του έχει ζητηθεί μέσω της σχετικής ειδοποίησης (βλέπε παραπάνω), αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο του για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα μεγαλύτερο της 1 ημέρας από την ημερομηνία της κλήρωσης μέσω της οποίας αναδείχθηκε ή τυχόν άλλο διάστημα που θα του έχει επικοινωνηθεί ή αν η συμμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα, τότε αυτομάτως και οριστικά χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου.

20) H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία.  Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με διατάξεις της δημοσίας τάξεως ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.

21) Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναστείλει προσωρινά την παρούσα διοργάνωση σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής της.

22) Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου.  Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί, και/ή ζημία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή/και την χρήση του Δώρου καθώς επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως και για οποιοδήποτε άλλο λόγο και αιτία.  Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απονομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

23) Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.  Η αποδοχή των Όρων του παρόντος Διαγωνισμού συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του Συμμετέχοντος έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.

24) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται (α) την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού (παρόντων όρων) και προϋποθέσεων αρχικών και συμπληρωματικών ή τροποποιητικών, επιφυλασσόμενης της εταιρίας να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τους όρους οποτεδήποτε και (β) την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας, στο μέτρο που αυτό προβλέπεται ή προκύπτει από τους παρόντες όρους.

25) Όλοι οι όροι του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.zorbas.com.cy.  Οι Συμμετέχοντες που επιθυμούν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο της Διοργανώτριας στο τηλ. 80000600.

26) Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό, τους παρόντες όρους και τις κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα αρμόδια Δικαστήρια της Κύπρου και θα εφαρμόζεται για αυτή το Κυπριακό Δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση δε, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι τόσο της Διοργανώτριας, όσο και των συνεργαζόμενων για τη πραγμάτωση του σκοπού του διαγωνισμού φυσικών ή/ και νομικών προσώπων.

Έχω διαβάσει τους πιο πάνω Όρους & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού με τους οποίους συμφωνώ και δίνω τη συγκατάθεση  μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων κατά τον τρόπο που περιγράφεται στους Όρους & προϋποθέσεις Διαγωνισμού.