Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος
15.06.2018

mpataries teaser

Έμπρακτα γιορτάσαμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Α.Φ.Η.Σ, τοποθετώντας ειδικούς κάδους ανακύκλωσης μπαταριών στους φούρνους μας.

Οι κάδοι , που έχουν τοποθετηθεί σε 34 σημεία Παγκύπρια, θα παραμείνουν στους Φούρνους μας σε μόνιμη βάση, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στις προσπάθειες του οργανισμού ΑΦΗΣ για την επίτευξη των στόχων συλλογής και ανακύκλωσης των οικιακού τύπου μπαταριών βάρους μέχρι 2 κιλά. Η ανακύκλωση και η συμμετοχή όλων μας σε αυτήν είναι τρόπος ζωής, με αδιαμφισβήτητα οφέλη για το περιβάλλον αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας του πλανήτη μας.